Wymień stary piec węglowy na:

kocioł gazowy

większość kotłów gazowych dostępnych na rynku

kocioł węglowy

Paliwo np: eko-groszek – dodatkowo kocioł musi spełniać „5 klasę” i „ekoprojekt”

kocioł na biomasę

Paliwo np: pellet – dodatkowo kocioł musi spełniać „5 klasę” i „ekoprojekt”

Przykłady kotłów

Ostatnie doniesienia z Gmin

Gmina Szczucin – Audytorzy ruszają w teren

Tags : 

Szanowni Państwo informujemy, że oceny energetyczne i wizje lokalne budynków, których właściciele złożyli deklarację udziału (ankietę) w projekcie w zakresie przyznania dotacji na wymianę starego, nie ekologicznego kotła opalanego węglem lub drewnem, są już przeprowadzane na terenie Gminy Szczucin. O dokładnym terminie wizyty audytora zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie.

Read More

Gmina Zakliczyn – ustalono termin rozpoczęcia audytów !

Tags : 

Szanowni Państwo informujemy, że oceny energetyczne i wizje lokalne budynków, których właściciele złożyli deklarację udziału w projekcie w zakresie przyznania dotacji na wymianę starego, nie ekologicznego kotła opalanego węglem lub drewnem, będą przeprowadzane na terenie Gminy Zakliczyn od 15 maja 2017 r. O dokładnym terminie wizyty audytora zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie.

Read More

Gmina Szczucin – Bezpłatne pomiary kamerą termowizyjną w ramach projektu LIFE

Tags : 

W ramach realizacji przez gminę Szczucin projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” będą prowadzone badania budynków kamerą termowizyjną dla zainteresowanych mieszkańców gminy. Każdy budynek emituje ciepło, które bezpowrotnie ucieka do atmosfery. W naszym interesie jest, aby takie zjawisko minimalizować, wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i jednocześnie

Read More

Gmina Szczucin – Informacja w sprawie przyjętej Uchwały antysmogowej dla całej Małopolski

Tags : 

Podczas styczniowej sesji radni sejmiku województwa przegłosowali uchwałę antysmogową dla całej Małopolski. Pierwsze efekty nowego prawa poczujemy już w połowie roku – wtedy zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie całego województwa oraz zostanie zakazane montowanie kotłów i kominków, które nie spełniają norm ekoprojektu. Mieszkańcy, którzy ogrzewają swoje domy

Read More

Gmina Radgoszcz – Dofinansowania do wymiany pieców – PONE woj. małopolskiego

Tags : 

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza w terminie od 9 lutego do 28 lutego 2017 r. otwarty nabór wniosków dla osób zainteresowanych wymianą starej kotłowni węglowej o niskiej sprawności – w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Read More

Gmina Tuchów – Jakość powietrza na twoim telefonie!

Tags : 

Każdy użytkownik telefonu z systemem Android ma możliwość skorzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej informującej o aktualnym stanie jakości powietrza w gminie Tuchów i okolicy.

Read More

Gmina Borzęcin – Polskie badania potwierdzają: smog szkodzi układowi krążenia

Tags : 

Pyłowe i gazowe zanieczyszczenia powietrza tworzące smog szkodzą układowi krążenia, również osób młodych i zdrowych – potwierdzają polskie badania. To zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy naczyń i choroby wieńcowej serca oraz powoduje wzrost liczby zawałów i udarów. „Smog szkodzi każdemu układowi organizmu nie tylko oddechowemu, ale też np. układowi krążenia. Nasze badania wykazały, że na wpływ

Read More

Gmina Borzęcin – Uchwała antysmogowa dla Małopolski coraz bliżej

Tags : 

Już tylko decyzja radnych województwa dzieli nas od przyjęcia uchwały antysmogowej, która będzie obowiązywać w całej Małopolsce. Dziś Zarząd Województwa przyjął projekt dokumentu uwzględniający uwagi zgłoszone w trakcie miesięcznych konsultacji społecznych. Teraz projekt uchwały trafi do małopolskich radnych, którzy ostateczną decyzję co do wprowadzenia uchwały podejmą na najbliższej sesji SWM, 23 stycznia.

Read More

Gmina Tuchów – Koalicja na rzecz czystego powietrza

Tags : 

Koniec bezczynności wobec smogu na Pogórzu. W Tuchowie powstaje koalicja, która ma na celu ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, informowanie o tym problemie i podejmowanie działań prewencyjnych. Miejscowość jest w czołówce miast dotkniętych smogiem – wynika w raportu WHO. Miejscowy samorząd, spółka medyczna prowadząca szpital i działacze stowarzyszenia Eko-Aura Małopolska, mają podpisać deklarację współpracy 16 lutego podczas

Read More

Gmina Tuchów – Koalicja na rzecz czystego powietrza

Tags : 

Koniec bezczynności wobec smogu na Pogórzu. W Tuchowie powstaje koalicja, która ma na celu ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, informowanie o tym problemie i podejmowanie działań prewencyjnych. Miejscowość jest w czołówce miast dotkniętych smogiem – wynika w raportu WHO. Miejscowy samorząd, spółka medyczna prowadząca szpital i działacze stowarzyszenia Eko-Aura Małopolska, mają podpisać deklarację współpracy 16 lutego podczas

Read More

Gmina Tuchów – Skąd właściwie cały ten smog? (WIDEO)

Tags : 

Skąd właściwie ten cały smog? On nie przychodzi do nas z zewnątrz, jak susza lub powódź. Smog robimy sobie sami. Przez naszą lekkomyślność, przez spalanie śmieci lub śmieciowego węgla, przez zaniedbania w dziedzinie ekologii i planowania przestrzennego, przez naszą nieporadność, która sprawia, że gdy zabraknie wiatru, dusimy się we własnym dymie…

Read More

Gmina Tuchów – Zanieczyszczone powietrze – komunikat

Tags : 

W ostatnich dniach jakość powietrza w całej Małopolsce, również w Tuchowie, była bardzo zła. Prognozy zanieczyszczenia na kolejne dni również nie są optymistyczne. W związku z tym Burmistrz Tuchowa zwraca się do mieszkańców wykazujących większą podatność na szkodliwe działanie zanieczyszczeń powietrza (dzieci, młodzież, osoby starsze, kobiety w ciąży, niemowlęta) z prośbą o ograniczenie aktywności na

Read More

Gmina Gnojnik – Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Tags : 

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Read More

Gmina Tuchów – Monitoring jakości powietrza w gminie Tuchów

Tags : 

W dniach 5-23 stycznia 2017 r. w gminie Tuchów przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego prowadzone będą pomiary stężeń zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10. Pyłomierz zostanie zainstalowany w kilku miejscach w gminie. Zachęcamy do śledzenia wyników pomiarów na naszej stronie.

Read More

Gmina Szczucin – Przedłużenie kolejne terminu

Tags : 

Przedłużenie naboru wniosków dotyczących dotacji do wymiany kotłów W związku z możliwością uzyskania  przez naszą gminę dofinansowania do większej ilości wymian źródeł ciepła oraz ciągłym zainteresowania programem wśród mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin przedłuża termin składania wniosków do końca czasu przeprowadzania audytów energetycznych. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie

Read More

Gmina Szczucin – projekt uchwały ograniczającej

Tags : 

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Read More

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – SMOG ALBO ZDROWIE!

Tags : 

SMOG ALBO ZDROWIE! rak płuca zawał serca udar mózgu To tylko niektóre z fatalnych skutków oddychania smogiem. Z powodu silnie zanieczyszczonego powietrza w Małopolsce co roku umiera przedwcześnie ponad 4 tysiące osób. O wiele więcej zmaga się z przewlekłymi i uciążliwymi chorobami.

Read More

Gmina Gnojnik – trwa nabór ankiet

Tags : 

Urząd Gminy Gnojnik przypomina Mieszkańcom o możliwości przystąpienia do projektu wymiany kotłów. W aktualności pobrać można prezentację z wszystkimi informacjami na temat projektu oraz ankiety, które należy złożyć w Urzędzie.

Read More

Gmina Tuchów – Smog, albo zdrowie!

Tags : 

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Najgorzej jest w Małopolsce i na Śląsku. Problem ten dotyczy również Tuchowa. Urząd Miejski w Tuchowie rozpoczyna kampanię edukacyjną podnoszącą świadomość mieszkańców na temat związany z zanieczyszczeniem powietrza. Kliknij, aby zapoznać się z broszurą informacyjną.

Read More

Gmina Wietrzychowice – Alarm antysmogowy

Tags : 

Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), informuje o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w

Read More

Gmina Dębno – spotkanie informacyjne i ankiety

Tags : 

6 grudnia w Urzędzie Gminy Dębno odbyło się kolejne spotkanie informacyjne, dotyczące programu wymiany starych źródeł ogrzewania w gospodarstwach indywidualnych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób.

Read More

Gmina Radłów – Informacje dot. wymiany kotłów / pieców

Tags : 

Gmina Radłów planuje realizację projektów pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe oraz paliwa gazowe) realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. 1.    Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 – 2018. 2.    Gmina Radłów przewiduje dla mieszkańców dofinansowanie na: a)    wymianę

Read More

Gmina Szczurowa – Spotkanie

Tags : 

Spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe W dniu 28.11.2016r. w sali Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, drewno, ekogroszek) lub biomasę wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji

Read More

Gmina Szczucin – Przedłużenie terminy składania ankiet

Tags : 

W związku z dużym zainteresowaniem programem wymiany pieców wśród mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin przedłuża termin składania wniosków do 31.12.2016 r.

Read More

Gmina Zakliczyn – weź dotacje, wymień piec

Tags : 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 roku (czwartek) o godzinie 17.30 w budynku Ratusza w Zakliczynie odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Zakliczyn zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany pieca i instalacji grzewczej w gospodarstwach domowych.

Read More

Gmina Dębno – Program wymiany pieców

Tags : 

W ostatni piątek w Urzędzie Gminy Dębno odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych wymianą pieców węglowych w gospodarstwach indywidualnych. Zebranie poprowadził Piotr Sak, przedstawiciel Lidera projektu – Gminy Gnojnik.

Read More

Gmina Borzęcin – informacja o spotkaniu

Tags : 

Urząd Gminy Borzęcin informuje, że w dniu 7 grudnia o godzinie 16.00, w sali Domu Ludowego w Borzęcinie Górnym odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, dotyczące wymiany przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła. Na spotkaniu obecny będzie przedstawiciel lidera projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji”, w którym również bierze udział Gmina Borzęcin.

Read More

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – Dofinansowanie

Tags : 

Dofinansowania wymiany starych pieców węglowych   Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, informuje, że Gmina posiada jeszcze kilka wolnych miejsc w programie dofinansowania wymiany starych pieców węglowych. Ze względu na konieczność wymiany wszystkich pieców do 2023 r. na kotły piątej generacji, jest to ostatnia szansa, na pozyskanie dofinansowania na ten cel.

Read More

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – Dotacja na wymianę pieca

Tags : 

NOWOCZESNY KOCIOŁ=TAŃSZE SPALANIE Każdy dym jest zawiesiną mikroskopijnych cząsteczek niedopalonego paliwa – skutkiem tego, że w trakcie spalania coś idzie nie tak. Każdą substancję da się spalić zupełnie, otrzymując przeźroczyste spaliny, pozbawione resztek niedopalonego paliwa. Gdyby z rury wydechowej Twojego samochodu auta lała ci się strużka paliwa, szybko zauważyłbyś, że coś jest nie tak —

Read More

Gmina Wietrzychowice – Ankiety

Tags : 

WYMIANA KOTŁÓW- INFORMACJE SĄ UDZIELANE DO 9.12.2016 W związku z licznymi pytaniami kierowanymi od mieszkańców Gminy Wietrzychowice dotyczącymi wymiany kotłów, w załączeniu udostępniamy prezentację ze wszystkimi informacjami na temat projektu oraz ankiety które należy złożyć w Urzędzie Gminy.

Read More

Gmina Szczurowa – Informacja

Tags : 

Informacja dla mieszkańców Gminy Szczurowa Informujemy, że Gmina Szczurowa rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną, w zakresie której istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, drewno, ekogroszek) lub biomasę wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego sytemu

Read More

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – Ankieta

Tags : 

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, informuje, ze Gmina planuje przystąpić do Programu dofinansowania wymiany starych kotłów węglowych. W ramach programu będzie można uzyskać dofinansowanie  w wysokości do 8 tys. złotych na wymianę kotła w gospodarstwie domowym,  z możliwością dodatkowego dofinansowania do instalacji grzewczej do kwoty 6 tys. złotych.

Read More

Gmina i Miasto Zakopane – Ankiety

Tags : 

Informacje o dotacjach na wyminę starego pieca węglowego: Kto będzie mógł skorzystać? Właściciele domów jedno- i wielorodzinnych w Gminie Miasto Zakopane, także jeśli w budynku prowadzona jest działalność usługowa, np. wynajem pokoi. Na co będzie można wymienić stary piec węglowy? *geotermię *kocioł gazowy *pompę ciepła *kocioł 5 klasy na biomasę (np. pelet) *kocioł 5 klasy

Read More

Gmina Czchów – Projekt wymiany pieców

Tags : 

W ubiegłym tygodniu w sali kina Baszta w Czchowie Burmistrz Czchowa zorganizował spotkanie dotyczące wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe lub gazowe. Burmistrz Czchowa przywitał licznie zgromadzone osoby zainteresowane tematem oraz zaprosił do udziału w projekcie Gminy Czchów, którego celem będzie dofinansowanie wymiany przestarzałych kotłów grzewczych. Dalszą część poprowadził Piotr Sak – prezes

Read More

Gmina Szczucin – Ankiety

Tags : 

Informacja w sprawie pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów Gmina Szczucin rozpoczęła przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowychz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020  na wymianę kotłów dla mieszkańców gminy. W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się 29.11.2016 r. (wtorek) o godz. 19:00, w Domu

Read More

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – informacja wstępna

Tags : 

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś  jeszcze raz przypomina, że istnieje szansa uzyskania dofinansowania wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe na nowoczesne spalające paliwa stałe, gazowe i biomasę wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku.

Read More

Gmina Szczurowa – Wstępna informacja

Tags : 

Dofinanowanie na wymianę starych kotłów- informacja dla mieszkańców gminy Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że przystępuje do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, w zakresie którego istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, drewno, ekogroszek) lub biomasę i paliwa gazowe wraz

Read More

Gmina Bolesław (pow. dąbrowski) – Ankiety

Tags : 

W związku ze złożeniem karty projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego- poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji, polegającego na dofinansowaniu wymiany stałych kotłów węglowych na paliwa stałe (węgiel, biomasa, pelet, pompa ciepła), Urząd Gminy Bolesław prosi o zgłaszanie się zainteresowanych mieszkańców poprzez wypełnienie poniższej ankiety informacyjnej. Dofinansowanie na nowe urządzenia grzewcze wynosi: 350 zł/kW

Read More

Gmina Tuchów – Ankieta

Tags : 

Szukasz oszczędności w kosztach ogrzewania? Chcesz wymienić stary piec? Zgłoś chęć wymiany kotła! Emitowane przez stare piece węglowe pyły dostają się nie tylko do naszego układu oddechowego, ale te najmniejsze – wprost do krwiobiegu, niosąc ze sobą m.in. silnie rakotwórczy benzo(a)piren. Problem ten może rozwiązać jedynie likwidacja wszystkich starych kotłów i zastąpienie ich kotłami gazowymi,

Read More

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – Alarm smogowy

Tags : 

POLSKI ALARM SMOGOWY WALCZYMY O CZYSTE POWIETRZE OGŁASZAMY ALARM SMOGOWY DLA POLSKI! Oddychamy najbrudniejszym powietrzem w Unii Europejskiej. Każdego roku smog zabija w Polsce 43 000 ludzi. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce przekracza krajowe normy,w niektórych miastach nawet kilkunastokrotnie!

Read More

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – Ogrzej dom tanio zdrowo i wygodnie

Tags : 

Ogrzej dom- Tanio, zdrowo, wygodnie Emitowane przez stare piece węglowe pyły, dostają się nie tylko do naszego układu oddechowego, ale te najmniejsze- wprost do krwiobiegu, niosąc ze sobą silnie rakotwórczy benzo(a)piren. Mamy najgorszą jakość powietrza w Unii Europejskiej. W niechlubnej czołówce miast o najgorszej jakości powietrza w Europie, ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia, jest aż

Read More

Gmina Czchów – rozpoczęcie projektu

Tags : 

Gmina Czchów informuje, że w porozumieniu z Gminami Gnojnik, Borzęcin, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, Zakliczyn i Dębno, rozpoczyna realizacje projektu dotyczącego wymiany przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów Subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3.

Read More

Gmina Wietrzychowice – Ogłoszenie

Tags : 

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że Gmina Wietrzychowice rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję ekologiczną. Przedmiotem inwestycji będzie:

Read More

Uruchomienie portalu

Witamy, trafiłeś tutaj bo interesuje Cię informacja o dotacjach. Strona ta będzie zawierała wszystkich niezbędne informacje, które bąda Ci potrzebne aby ubiegać się o dotację w Twojej Gminie lub Mieście. Które dokładnie programy i gdzie są dostępne postaramy się jeszcze stworzyć, ale już dziś wytłumaczymy najważniejsze dotacje głównie dla Gmin i Miast w województwie małopolskim.

Read More

Gmina Gnijnik – Prezentacja

Tags : 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi od mieszkańców Gminy Gnojnik dotyczącymi wymiany kotłów, w załączeniu udostępniamy prezentację ze wszystkimi informacjami na temat projektu oraz ankiety które należy złożyć w Urzędzie Gminy. PREZENTACJA

Read More

Gmina Czchów – Wstęp

Tags : 

Mieszkańcy Małopolski, w tym również naszej Gminy, mogą skorzystać ze środków na wymianę pieców. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel prawie 210 mln zł w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Read More

Gmina Borzęcin – Program wymiany pieców

Tags : 

Urząd Gminy Borzęcin uprzejmie informuje, że w celu wsparcia działań w zakresie poprawy jakości powietrza w Małopolsce, Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór Kart Projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Read More

Gmina Borzęcin – Nie truj, weź dotacje

Tags : 

Prawie 210 mln złotych Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego 2014-2020 przeznaczył na wymianę pieców w Małopolsce. Dowiedz się jak skorzystać z tych środków. Dla kogo dotacje? Właściciele domów jedno i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym*, źródłem

Read More

Uzyskaj dofinansowanie do wymiany starego kotła węglowego na nowe urządzenie grzewcze oraz na instalacje wewnętrzną