Ankiety

WAŻNE INFORMACJE

Poniższe informacje dotyczą dofinansowania w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO Małopolska) dla Gminy Szczucin, a dokładnie wg programu 4.4.2 oraz 4.4.3.

 

Ankiety (dla Gminy Szczucin). Składać je można do 31 grudnia 2016 w Urzędzie MiG Szczucin, lub w sklepie Wodnik Szczucin :

Wymiana kotła na gazowy (z pkt 4.4.2)  |  PDF  |

Wymiana kotła na węglowy ( z pkt 4.4.3)   |  PDF  |

DOTACJA DO KOTŁA

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło:

• 350 zł/kW mocy nowego kotła (przykład: jeżeli kocioł ma moc 22 kW, tj. 22kW x 350zł/kW = 7700 zł),
maksymalnie do
 wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynki:
– nie więcej niż 8 tys. zł do kotła w przypadku budynku jednorodzinnego;
 nie więcej niż 10 tys.  do kotła w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.


DOTACJA DO INSTALACJI

Dofinansowanie   do   instalacji   wewnętrznej,   jeżeli   będzie   to   niezbędne   do   prawidłowego funkcjonowania:

– maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego (przy dostosowaniu instalacji z węglowej na węglową);
– maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego (przy dostosowaniu instalacji z węglowej na gazową).

WYMOGI

Jeżeli po przeprowadzeniu oceny energetycznej budynku przez audytora zajdzie taka potrzeba, należy poprawić efektywność energetyczną budynku:

– przyjęty został minimalny standard efektywności energetycznej budynku, spełnienie którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku.

Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:
– 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub;

– 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych

(EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wyznaczana przez audytora energetycznego).

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z programem lub uzupełnieniem ankiety, prosimy o kontakt z

  • Ekodordca Gminy Szczucin – Mateusz Nowak, mail:mateusz.nowak@umigszczucin.pl, telefon:  604 618 750 , pokój nr  27  (II piętro)
  • Specjalista sklepu Wodnik Szczucin – mail:dotacje@wodnik.biz, telefon: 500 17 42 11, 16 643 61 50

Wg Sub-Regionów