Category Archives: Gmina Radłów

  • -

Gmina Radłów – Informacje dot. wymiany kotłów / pieców

Tags :

Category : Gmina Radłów

Gmina Radłów planuje realizację projektów pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe oraz paliwa gazowe) realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

1.    Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 – 2018.

2.    Gmina Radłów przewiduje dla mieszkańców dofinansowanie na:
a)    wymianę pieców/ kotłów na paliwo stałe – na ekologiczne kotły na paliwo stałe klasy minimum 5 wg PN-EN 303-5:2012 – 100 szt. kotłów,
b)    Wymianę pieców/ kotłów na paliwo stałe – na ekologiczne kotły gazowe – 50 szt. kotłów.

„Read More”

Wg Sub-Regionów