Category Archives: Gmina Szczucin

  • -

Gmina Szczucin – Audytorzy ruszają w teren

Tags :

Category : Gmina Szczucin

Szanowni Państwo informujemy, że oceny energetyczne i wizje lokalne budynków, których właściciele złożyli deklarację udziału (ankietę) w projekcie w zakresie przyznania dotacji na wymianę starego, nie ekologicznego kotła opalanego węglem lub drewnem, są już przeprowadzane na terenie Gminy Szczucin. O dokładnym terminie wizyty audytora zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie.

„Read More”

  • -

Gmina Szczucin – Bezpłatne pomiary kamerą termowizyjną w ramach projektu LIFE

Tags :

Category : Gmina Szczucin

W ramach realizacji przez gminę Szczucin projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” będą prowadzone badania budynków kamerą termowizyjną dla zainteresowanych mieszkańców gminy.

Każdy budynek emituje ciepło, które bezpowrotnie ucieka do atmosfery. W naszym interesie jest, aby takie zjawisko minimalizować, wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i jednocześnie obniżymy nasze rachunki. Nawet przy użyciu do budowy jak najlepszych materiałów, może okazać się, że przez błędy wykonawcze, izolacja nie jest do końca skuteczna. Przyczyną takiego stanu są mostki termiczne występujące w określonych miejscach konstrukcji. Warto więc przeprowadzić badanie kamerą termowizyjną, które pokaże miejsca, gdzie ciepło „ucieka” z domu.

„Read More”

  • -

Gmina Szczucin – Informacja w sprawie przyjętej Uchwały antysmogowej dla całej Małopolski

Tags :

Category : Gmina Szczucin

Informacja w sprawie przyjętej Uchwały antysmogowej dla całej Małopolski

Podczas styczniowej sesji radni sejmiku województwa przegłosowali uchwałę antysmogową dla całej Małopolski. Pierwsze efekty nowego prawa poczujemy już w połowie roku – wtedy zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie całego województwa oraz zostanie zakazane montowanie kotłów i kominków, które nie spełniają norm ekoprojektu. Mieszkańcy, którzy ogrzewają swoje domy przestarzałymi kotłami, na dostosowanie się do nowych przepisów będą mieli czas do końca 2022 roku, a w przypadku korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej klasy 3 – do końca 2026 roku.

„Read More”

  • -

Gmina Szczucin – Przedłużenie kolejne terminu

Tags :

Category : Gmina Szczucin

Przedłużenie naboru wniosków dotyczących dotacji do wymiany kotłów

W związku z możliwością uzyskania  przez naszą gminę dofinansowania do większej ilości wymian źródeł ciepła oraz ciągłym zainteresowania programem wśród mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin przedłuża termin składania wniosków do końca czasu przeprowadzania audytów energetycznych.
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie osobiście na dziennik podawczy lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie, ul. Wolności 3, 33 – 230  Szczucin.


  • -

Gmina Szczucin – projekt uchwały ograniczającej

Tags :

Category : Gmina Szczucin

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych ww. projektu
uchwały.

„Read More”


  • -

Gmina Szczucin – Przedłużenie terminy składania ankiet

Tags :

Category : Gmina Szczucin

W związku z dużym zainteresowaniem programem wymiany pieców wśród mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin przedłuża termin składania wniosków do 31.12.2016 r.

„Read More”

  • -

Gmina Szczucin – Ankiety

Tags :

Category : Gmina Szczucin

Informacja w sprawie pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów

Gmina Szczucin rozpoczęła przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowychz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020  na wymianę kotłów dla mieszkańców gminy. W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się 29.11.2016 r. (wtorek) o godz. 19:00, w Domu Parafialnym „KANA” w Szczucinie, gdzie dokładnie będzie można zapoznać się z warunkami jakie należy spełnić, aby wziąć udział w programie.

„Read More”

Wg Sub-Regionów