Gmina Bolesław (pow. dąbrowski) – Ankiety

  • -

Gmina Bolesław (pow. dąbrowski) – Ankiety

Tags :

Category : Gmina Bolesław

W związku ze złożeniem karty projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego- poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji, polegającego na dofinansowaniu wymiany stałych kotłów węglowych na paliwa stałe (węgiel, biomasa, pelet, pompa ciepła), Urząd Gminy Bolesław prosi o zgłaszanie się zainteresowanych mieszkańców poprzez wypełnienie poniższej ankiety informacyjnej.
Dofinansowanie na nowe urządzenia grzewcze wynosi: 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 PLN + 1 000 PLN na wymianę instalacji.

Celem projektu jest redukcja emisji CO2 w stosunku do istniejących instalacji o 30 %.

Wnioskodawca powinien poddać się ocenie energetycznej budynku (audyt energetyczny- bezpłatny) oraz wykonać modernizację budynku w zakresie wynikającym z w/w oceny. Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnianie standardu efektywności energetycznej budynku Ep H+W nie większe niż:

– 150 kWh/(m2 x rok)- budynki jednorodzinne
– 135 kWh/(m2 x rok)- budynki jednorodzinne

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronach:

http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-4-3–obnizenie-poziomu-niskiej-emisji-paliwa-stale—spr—nabor-kart-projektow-subregionalnych

Ankietę prosimy złożyć do dnia 28.11.2016 r. w Urzędzie Gminy w Bolesławiu pokój nr 3. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bolesławiu pokój nr 3 lub telefonicznie pod nr 146415018 wew. 22

ankieta    | PDF |

 

[Informacja z Oficjalnej strony Gminy Bolesław; Opublikowano: 16-11-16 11:09; Autor:Rafał Smolicha]


Wg Sub-Regionów