Gmina Borzęcin – informacja o spotkaniu

  • -

Gmina Borzęcin – informacja o spotkaniu

Tags :

Category : Gmina Borzęcin

Urząd Gminy Borzęcin informuje, że w dniu 7 grudnia o godzinie 16.00, w sali Domu Ludowego w Borzęcinie Górnym odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, dotyczące wymiany przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła. Na spotkaniu obecny będzie przedstawiciel lidera projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji”, w którym również bierze udział Gmina Borzęcin.


Projekt ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych poprzez wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Na terenie Gminy Borzęcin programem ma zostać objętych 130 domów – w 50 z nich zostanie zamontowane nowoczesne ogrzewanie na paliwo stałe, a w 80 na gaz i biomasę. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego udostępnił listę kotłów na paliwo stałe, które spełniają wymogi projektu. Można ją odnaleźć na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/kotly/, w kolumnie „Ekoprojekt RPO”.

O zakwalifikowaniu do projektu w pierwszym etapie decydować będzie kolejność zgłoszeń – lista podstawowa i rezerwowa, następnie bezpłatny audyt energetyczny gospodarstwa domowego, poprzez który nastąpi wyliczenie nominalnej mocy cieplnej kotła grzewczego i ewentualne zlecenie prac modernizacyjnych, mających na celu niezbędne przygotowanie obiektu do projektu. Do projektu kwalifikują się budynki ocieplone. W przypadku niespełniania tego warunku, właściciel gospodarstwa musi zadeklarować, że najpóźniej do końca 2018 roku zostanie wykonane docieplenie.

Od grudnia zaplanowana jest ocena energetyczna budynków zgłoszonych do programu, której dokonają certyfikowani audytorzy. Na jej podstawie określona zostanie wysokość dofinansowania, którą każdy
z uczestników będzie mógł otrzymać w ramach projektu. Maksymalnie będzie to kwota 8 tysięcy złotych.


Wg Sub-Regionów