Gmina Czchów – rozpoczęcie projektu

  • -

Gmina Czchów – rozpoczęcie projektu

Tags :

Category : Gmina Czchów

Gmina Czchów informuje, że w porozumieniu z Gminami Gnojnik, Borzęcin, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, Zakliczyn i Dębno, rozpoczyna realizacje projektu dotyczącego wymiany przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów Subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3.

O dotacje będą mogli się ubiegać właściciele domów jedno- i wielorodzinnych. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie ocena energetyczna budynku, w którym planowana jest inwestycja i wykazanie redukcji CO2 o 30% w stosunku do używanej instalacji. Dofinansowanie w kwocie 350zł/kW (łącznie nie przekraczające 8000 zł) będzie można otrzymać przy zmianie instalacji grzewczej na nowoczesne kotły zasilane przez paliwa stałe, ogrzewanie gazowe lub biomasę.

     Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 listopada 2016 r. w kinie „Baszta” o godzinie  17.00.

Nie truj – weź dotacje – Wymień piec

[Informacje z oficjalnej strony Gminy Czchów; Opublikowano: 04, listopad 2016 Rafał Kopytko ]


Wg Sub-Regionów