Gmina Rzepiennik Strzyżewski – Ogrzej dom tanio zdrowo i wygodnie

  • -

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – Ogrzej dom tanio zdrowo i wygodnie

Ogrzej dom- Tanio, zdrowo, wygodnie

Emitowane przez stare piece węglowe pyły, dostają się nie tylko do naszego układu oddechowego, ale te najmniejsze- wprost do krwiobiegu, niosąc ze sobą silnie rakotwórczy benzo(a)piren. Mamy najgorszą jakość powietrza w Unii Europejskiej. W niechlubnej czołówce miast o najgorszej jakości powietrza w Europie, ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia, jest aż dziesięć miast z południa Polski. Problem ten może rozwiązać jedynie likwidacja wszystkich starych kotłów- zastąpienie starego kotła kotłem gazowym lub niskoemisyjnym kotłem węglowym najnowszej generacji, który emituje o 90% mniej zanieczyszczeń niż kotły tradycyjne, jednocześnie będąc bardziej efektywnym energetycznie.

 

Województwo małopolskie wspiera wymianę starych palenisk na paliwa stałe na nowoczesne niskoemisyjne kotły oraz i ogrzewacze pomieszczeń na drewno, pelet lub węgiel. W przypadku likwidacji starego kotła i zastąpienia go kotłem na paliwo stałe lub gaz dofinansowanie wyniesie 350zł na każdy kilowat obliczonej mocy pieca (ale nie więcej niż 8 tysięcy) plus 80zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji (ale nie więcej niż 6 tys. zł.). Dotacje przeznaczone są dla właścicieli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy.

 

„Zniszczenie środowiska ludzkiego jest sprawą bardzo poważną nie tylko dlatego, że Bóg powierzył człowiekowi świat, ale także dlatego, że samo ludzkie życie jest darem, który trzeba chronić przed różnymi formami degradacji” – pisze Ojciec Święty. „Istnieją formy zanieczyszczeń, które codziennie wpływają na ludzi. Narażenie na działanie zanieczyszczeń powietrza stwarza szeroką gamę oddziaływań na zdrowie, zwłaszcza osób najuboższych, powodując miliony przedwczesnych zgonów. Chorują one na przykład z powodu wdychania spalin pochodzących z paliw używanych do celów kuchennych czy ogrzewania”.

 

Twój dom potrzebuje docieplenia? Możesz na ten cel uzyskać wsparcie z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wystarczy zgłosić wniosek do programu JAWOR- jest to program pożyczkowy na termomodernizację adresowany do osób fizycznych. Dofinansowanie jest udzielane w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego. Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%. Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie tylko 2% w skali roku. Po spełnieniu warunków pożyczka będzie podlegać umorzeniu do 20%.

 

 

Szczegóły dotyczące warunków pozyskania dofinansowania:

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, tel: 14 65 32 132

e-mail: karolina.sterkowicz@rzepiennik.pl

[Informacja z oficjalnej strony gminy – 7 listopada 2016 Monika Płaczek]


Wg Sub-Regionów