Gmina Szczucin – Bezpłatne pomiary kamerą termowizyjną w ramach projektu LIFE

  • -

Gmina Szczucin – Bezpłatne pomiary kamerą termowizyjną w ramach projektu LIFE

Tags :

Category : Gmina Szczucin

W ramach realizacji przez gminę Szczucin projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” będą prowadzone badania budynków kamerą termowizyjną dla zainteresowanych mieszkańców gminy.

Każdy budynek emituje ciepło, które bezpowrotnie ucieka do atmosfery. W naszym interesie jest, aby takie zjawisko minimalizować, wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i jednocześnie obniżymy nasze rachunki. Nawet przy użyciu do budowy jak najlepszych materiałów, może okazać się, że przez błędy wykonawcze, izolacja nie jest do końca skuteczna. Przyczyną takiego stanu są mostki termiczne występujące w określonych miejscach konstrukcji. Warto więc przeprowadzić badanie kamerą termowizyjną, które pokaże miejsca, gdzie ciepło „ucieka” z domu.

Dla przeprowadzenia badania budynku od zewnątrz muszą być spełnione określone warunki:
– wskazane jest, aby różnica temperatur wynosiła ok.20⁰C.

Stabilność temperatur: – dla budynków ciężkiej konstrukcji konieczne jest, aby w okresie co najmniej 10-12 godz. poprzedzających badanie, zmiany temperatury wewnętrznej i zewnętrznej nie były większe niż ±2⁰C.

Pełne zachmurzenie, brak opadów i mgły: pełne zachmurzenie musi panować także w ww. okresie poprzedzającym badanie. Eliminuje ono wpływ promieniowania słonecznego, które – z wyjątkiem płaskich dachów – w różnym stopniu nagrzewa poszczególne ściany budynku, jak i chroni przed radiacyjnym oddziaływaniem zimnego i czystego nieba  – to z kolei, niezależnie od pory dnia i nocy, a także pory roku, znacząco wpływa na odczyt temperatur w kamerze, zwłaszcza w przypadku silnie odbijających elewacji. Również mgła i opady silnie tłumią promieniowanie cieplne, co ma szczególnie duże znaczenie przy większych odległościach kamery od obiektu. Ponadto mokre fragmenty elewacji poddane oddziaływaniu wiatru mają inną temperaturę niż fragmenty suche. Na badanych powierzchniach nie może również zalegać śnieg.

Mieszkańców zainteresowanych wykonaniem pomiarów prosimy o kontakt z ekodoradcą pod nr tel. 604 618 750. Liczba przeprowadzonych pomiarów jest ograniczona.

[szczucin.pl]


Wg Sub-Regionów