Gmina Szczucin – Informacja w sprawie przyjętej Uchwały antysmogowej dla całej Małopolski

  • -

Gmina Szczucin – Informacja w sprawie przyjętej Uchwały antysmogowej dla całej Małopolski

Tags :

Category : Gmina Szczucin

Informacja w sprawie przyjętej Uchwały antysmogowej dla całej Małopolski

Podczas styczniowej sesji radni sejmiku województwa przegłosowali uchwałę antysmogową dla całej Małopolski. Pierwsze efekty nowego prawa poczujemy już w połowie roku – wtedy zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie całego województwa oraz zostanie zakazane montowanie kotłów i kominków, które nie spełniają norm ekoprojektu. Mieszkańcy, którzy ogrzewają swoje domy przestarzałymi kotłami, na dostosowanie się do nowych przepisów będą mieli czas do końca 2022 roku, a w przypadku korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej klasy 3 – do końca 2026 roku.

Konsultacje społeczne trwały przez cały grudzień ub. r. – choć o zapisach ograniczających emisję na terenie całej Małopolski przedstawiciele władz województwa rozmawiali także przy okazji innych spotkań, w czasie których też poruszano temat złej jakości powietrza. Ogólnie zgłoszono ponad 11,8 tys. wniosków. Swoje petycje złożył też: „Krakowski Alarm Smogowy” poparty przez 10 015 osób; „Skawiński Alarm Smogowy” poparty przez 514 osób; zrzeszenie „Płuca Kalwarii”, którego petycję podpisały 343 osoby. Za wprowadzeniem uchwały opowiedziało się 154 mieszkańców miasta i gminy Skała, 80 profesorów AGH, 18 przedstawicieli środowiska medycznego oraz 12 mieszkańców i radnych Krakowa. Opinie do projektu uchwały zgłosiło też 122 małopolskich gmin i powiatów – z tego 64 wnioski wyrażały poparcie, 37 zawierało szczegółowe uwagi bez wyrażenia stanowiska, natomiast 21 to sprzeciw wobec projektu uchwały. Warto jednak podkreślić, że sprzeciw gmin wywołała obawa o skutki ekonomiczne dla mieszkańców oraz obciążenie służb gminnych obowiązkiem kontroli przestrzegania zapisów uchwały.

Przegłosowana uchwała antysmogowa pierwsze ograniczenia wprowadzi już w połowie tego roku – od lipca 2017 roku na terenie Małopolski będzie obowiązywał zakaz palenia w piecach mułami, flotami węglowymi oraz mokrym drewnem (o wilgotności powyżej 20%). Nowo instalowane kotły i kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu, zgodnie z którymi kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu. Od 2020 roku kotły, które nie spełniają norm ekoprojektu, nie będą dostępne w sprzedaży na terenie UE.

Przepisy uchwały antysmogowej nie będą dotyczyć mieszkańców, którzy już teraz korzystają z ekologicznych źródeł ogrzewania: sieci ciepłowniczych, pieców elektrycznych, na gaz czy olej, a także pomp ciepła. Gdyby jednak chcieli zamienić je na kocioł opalany węglem i drewnem, powinni koniecznie zaopatrzyć się w ten spełniający wymagania ekoprojektu. Podobnie jak właściciele kominków – od lipca 2017 roku nowe urządzenia będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu.

Wejście w życie uchwały antysmogowej dla całej Małopolski nie pociągnie za sobą natychmiastowych konsekwencji. Na dostosowanie się do jej przepisów mieszkańcy będą mieli czas do końca 2022 roku, a w przypadku korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej klasy 3, ten okres został wydłużony do końca 2026 roku.

Wychodząc naprzeciw nowej uchwale antysmogowej Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin podjął działania w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na wymianę kotłów dla mieszkańców gminy. Celem projektu jest dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczucin. Wymianie będą podlegać stare kotły (piece) na paliwa stałe (np. węgiel, koks, miał) na nowe kotły na paliwa gazowe i biomasę, lub na nowoczesne kotły na węgiel wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynkach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Informujemy również, iż w ostatniej fazie przed zawarciem umowy jest zamówienie dotyczące wykonania audytów energetycznych na terenie naszego subregionu. Po podpisaniu umowy z firmą wykonującą oceny energetyczne, gminny koordynator projektu ustali z wykonawcą roboczy harmonogram przeprowadzania wizji lokalnych w celu poinformowania zainteresowanych mieszkańców, w jakim czasie odbywać się będą wizyty w ich budynkach.

Mateusz Nowak
Ekodoradca Gminy Szczucin

 


Wg Sub-Regionów