Gmina Szczucin – Przedłużenie kolejne terminu

  • -

Gmina Szczucin – Przedłużenie kolejne terminu

Tags :

Category : Gmina Szczucin

Przedłużenie naboru wniosków dotyczących dotacji do wymiany kotłów

W związku z możliwością uzyskania  przez naszą gminę dofinansowania do większej ilości wymian źródeł ciepła oraz ciągłym zainteresowania programem wśród mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin przedłuża termin składania wniosków do końca czasu przeprowadzania audytów energetycznych.
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie osobiście na dziennik podawczy lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie, ul. Wolności 3, 33 – 230  Szczucin.


Wg Sub-Regionów