Gmina Szczucin – Przedłużenie terminy składania ankiet

  • -

Gmina Szczucin – Przedłużenie terminy składania ankiet

Tags :

Category : Gmina Szczucin

W związku z dużym zainteresowaniem programem wymiany pieców wśród mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin przedłuża termin składania wniosków do 31.12.2016 r.


Po wypełnieniu się listy podstawowej osób chętnych do skorzystania z programu, utworzona zostanie lista rezerwowa.


O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń do Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie.

Nie zwlekaj, złóż ankietę do Urzędu lub do Wodnik – Szczucin!


Wg Sub-Regionów