Gmina Szczurowa – Spotkanie

  • -

Gmina Szczurowa – Spotkanie

Tags :

Category : Gmina Szczurowa

Spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe
W dniu 28.11.2016r. w sali Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, drewno, ekogroszek) lub biomasę wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego sytemu ogrzewania.
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie ograniczone wartością kwotową: 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 zł. W przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania.
Projekty, które uzyskają wsparcie muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji. Wsparcie będzie uwarunkowane od oceny energetycznej budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła, zatem wnioskodawcy powinni:
  • poddać się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacja projektu,
  • wykonać modernizację energetyczną budynku jeżeli taka konieczność wyniknie z oceny energetycznej.
Warunkiem udziału jest wypełnienie ankiety uczestnictwa w projekcie, która znajduje się poniżej i złożenia jej w sekretariacie Urzędu Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, II piętro do dnia 23.12.2016r.
Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa w pokoju nr 26 lub pod numerem telefonu: 14 632 09 48. 
Wykaz przykładowych kotłów spełniających wymogi projektu: http://powietrze.malopolska.pl/kotly/

 

 


Wg Sub-Regionów