Gmina Szczurowa – Wstępna informacja

  • -

Gmina Szczurowa – Wstępna informacja

Tags :

Category : Gmina Szczurowa

Dofinanowanie na wymianę starych kotłów- informacja dla mieszkańców gminy
Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że przystępuje do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, w zakresie którego istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, drewno, ekogroszek) lub biomasę i paliwa gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego sytemu ogrzewania.
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie ograniczone wartością kwotową: 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 zł. W przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania.
Projekty, które uzyskają wsparcie muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji. Wsparcie będzie uwarunkowane od oceny energetycznej budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła, zatem wnioskodawcy powinni:
  • poddać się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacja projektu,
  • wykonać modernizację energetyczna budynku jeżeli taka konieczność wyniknie z oceny energetycznej.
Regulamin naboru oraz dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
Warunkiem udziału jest wypełnienie ankiety uczestnictwa w projekcie, która znajduje się poniżej i złożenia jej w sekretariacie Urzędu Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, II piętro.
ANKIETA
(pobierz)
Wszelkie informacje dotyczące udziału w projekcie uzyskają Państwo w pok. 26, I piętro oraz pod numerem telefonu 14/ 632 09 48, e-mail pswierad@szczurowa.pl.

 


Wg Sub-Regionów