Gmina Tuchów – Koalicja na rzecz czystego powietrza

  • -

Gmina Tuchów – Koalicja na rzecz czystego powietrza

Tags :

Category : Gmina Tuchów

Koniec bezczynności wobec smogu na Pogórzu. W Tuchowie powstaje koalicja, która ma na celu ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, informowanie o tym problemie i podejmowanie działań prewencyjnych.

Miejscowość jest w czołówce miast dotkniętych smogiem – wynika w raportu WHO. Miejscowy samorząd, spółka medyczna prowadząca szpital i działacze stowarzyszenia Eko-Aura Małopolska, mają podpisać deklarację współpracy 16 lutego podczas konferencji poświęconej zanieczyszczeniu powietrza.

Smog przekłada się – niestety – na choroby płuc. W miastach Polski południowej około jedna czwarta przypadków zachorowania na raka płuc jest spowodowana smogiem – policzyła koalicja organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem pod nazwą HEAL Polska. Na raka płuc zapada rocznie w Polsce ok. 20 tys. osób. Jedną z przyczyn choroby jest wnikanie do organizmu benzopirenu, znajdującego się w pyle zawieszonym. Ponieważ zdarza się, że normy tego związku są przekroczone kilkakrotnie szczególnie ważną rolę w mieście powinna odgrywać profilaktyka i wykonywanie odpowiednich badań wykrywających choroby we wstępnej fazie.

Dlatego Centrum Zdrowia Tuchów rozpocznie realizację Programu profilaktycznego chorób układu oddechowego dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i osób, którzy często przebywają w Tuchowie. – Prócz przeprowadzenia akcji informacyjnej zamierzamy realizować bezpłatne dla pacjentów badania spirometryczne i porady lekarskie – mówi prezes CZT Tomasz Olszówka.

Zagrożenie chorobami dotyczy szczególnie palaczy tytoniu. Centrum Zdrowia Tuchów zagwarantuje też dalszą terapię osobom, u których badanie wykaże symptomy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Chorzy zagrożeni rakiem płuc zostaną skierowani na diagnostykę radiologiczną, ewentualnie także tomograficzną.

Jak mówi burmistrz Tuchowa Adam Drogoś prócz akcji informacyjnej, dystrybucji ulotek wśród mieszkańców, do szkół i przedszkoli samorząd prowadzi też program wymiany pieców. – Na początek planujemy wymienić 150 pieców węglowych na węglowe nowej generacji i 150 pieców węglowych na gazowe – tłumaczy szef samorządu.

Natomiast Stowarzyszenie Eko-Aura Małopolska prowadzi strony www.powietrzetuchow.pl oraz na serwisie społecznościowym Facebook, gdzie podawane są na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza. Jak mówi Dariusz Rak z zarządu stowarzyszenia to właśnie ta organizacja będzie głównym organizatorem lutowej konferencji, która ma spopularyzować ochronę powietrza na Pogórzu.

Inicjatorzy zawiązania porozumienia zaplanowali otwarty charakter koalicji. Planują zaprosić do wstępowania w jej szeregi także przedstawicieli innych samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji czy firm.


Wg Sub-Regionów