Gmina Tuchów – Monitoring jakości powietrza w gminie Tuchów

  • -

Gmina Tuchów – Monitoring jakości powietrza w gminie Tuchów

Tags :

Category : Gmina Tuchów

W dniach 5-23 stycznia 2017 r. w gminie Tuchów przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego prowadzone będą pomiary stężeń zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10. Pyłomierz zostanie zainstalowany w kilku miejscach w gminie. Zachęcamy do śledzenia wyników pomiarów na naszej stronie.

Aktualnie pyłomierz zainstalowany jest na tuchowskim ratuszu.

Co to jest pył zawieszony PM10?

Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek o różnych rozmiarach i o różnym składzie chemicznym. Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) mogą wnikać do płuc, co powoduje poważne problemy zdrowotne, w szczególności u osób starszych oraz dzieci.

Skład chemiczny pyłu zawieszonego

Na powierzchni pyłu przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren).

Cząsteczki węglowodorów aromatycznych takich jak benzen, czy benzopiren są płaskie. Mają więc możliwość wślizgiwania się między nukleotydy DNA, co nadaje im właściwości rakotwórcze.

Źródła pyłu zawieszonego

Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu, w konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi na temat zanieczyszczenia powietrza – kliknij, aby zobaczyć.


Wg Sub-Regionów