Gmina Wietrzychowice – Ogłoszenie

  • -

Gmina Wietrzychowice – Ogłoszenie

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że Gmina Wietrzychowice rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję ekologiczną.

Przedmiotem inwestycji będzie:

  • wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe, w ramach 4 Osi Priorytetowej REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń  do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe ) – SPR,
  • wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą. w ramach 4 Osi Priorytetowej REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.

W celu zapoznania mieszkańców z możliwościami uzyskania dofinansowania i obowiązującymi przepisami w tym zakresie Wójt Gminy zaprasza na spotkanie informacyjne które odbędzie się w dniu 10 listopada br. o godz. 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach.


Wg Sub-Regionów