Gmina Zakliczyn – ustalono termin rozpoczęcia audytów !

  • -

Gmina Zakliczyn – ustalono termin rozpoczęcia audytów !

Tags :

Category : Gmina Zakliczyn

Szanowni Państwo informujemy, że oceny energetyczne i wizje lokalne budynków, których właściciele złożyli deklarację udziału w projekcie w zakresie przyznania dotacji na wymianę starego, nie ekologicznego kotła opalanego węglem lub drewnem, będą przeprowadzane na terenie Gminy Zakliczyn od 15 maja 2017 r. O dokładnym terminie wizyty audytora zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie.

Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia wizji lokalnej i sporządzenia ocen energetycznych budynków są wskazani poniżej pracownicy firmy NDE sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie:

1. Bargieł Grzegorz
2. Bednarek Mateusz
3. de Biberstein Kazimirski Bogusław
4. Bielawski Konrad
5. Bilski Albert
6. Bona Tadeusz
7. Bracha Tomasz
8. Bromboszcz Anna
9. Broś Elżbieta
10. Brotoń Agnieszka
11. Bryl Agnieszka
12. Buk Paulina
13. Charzyński Marcin
14. Chęć Jakub
15. Chmura Karolina
16. Cymerman Jarosław
17. Dalida Anna
18. Dąbrowski Andrzej
19. Dobrowolski Sławomir
20. Drabik Marek
21. Drzał Izabela
22. Dulian Dariusz
23. Dziedzic Mateusz
24. Ejsmont Janusz
25. Gad Mateusz
26. Gregorczyk Andrzej
27. Gross Janusz
28. Gruszecka Joanna
29. Grzywnowicz Beata
30. Imioło Aleksandra
31. Janiec Dominik
32. Janiszkiewicz Maciej
33. Janta Tomasz
34. Jatkowski Marek
35. Jaworski Ryszard
36. Adamczyk Jerzy
37. Jędrzejewski Ryszard
38. Kamińska Agnieszka
39. Karasek Dawid
40. Karol Świdrak
41. Kawa Artur
42. Kawczyński Jacek
43. Kortas Emilia
44. Kosakowska Joanna
45. Kostecka Angelika
46. Kozek Mateusz
47. Kurczyk Joanna
48. Kustra Jakub
49. Kwak Karol
50. Łącki Grzegorz
51. Łysek Tomasz
52. Magryś Karol
53. Mentel Adrian
54. Mikulec Mateusz
55. Miśkowicz Wiktor
56. Mucha Jakub
57. Muskus Patryk
58. Obuch Jagoda
59. Osowiecka Katarzyna
60. Owsianka Anna
61. Ozga Michał
62. Petrusewicz Jerzy
63. Pluta Justyna
64. Płonka Kamil
65. Prusinowski Tomasz
66. Przytuła Krzysztof
67. Rachwał Michał
68. Ragan Dawid
69. Rainholc Karolina
70. Rapacz Kamil
71. Rosół Szymon
72. Rowiński Łukasz
73. Ruczyński Mirosław
74. Rudek Mateusz
75. Samełko Anna
76. Siedlarz Joachim
77. Siuzdak Natalia
78. Skuratowicz Bogdan
79. Sosnowski Paweł
80. Spirała Justyna
81. Strycharz Paweł
82. Suliński Leszek
83. Sypek Magda
84. Szcześniak Adam
85. Szeląg Paweł
86. Sztukowski Kazimierz
87. Szyba Tomasz
88. Szyszka Franciszek
89. Śnios Justyna
90. Troszek-Ciećka Izabela
91. Węgrzyn Karolina
92. Wróblewski Karol
93. Wyżga Jakub
94. Zapała Szymon
95. Zera Józef
96. Zięba Magdalena
97. Żak Marcin

Każdy z audytorów, będzie posiadał:

– upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
– oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn
– legitymację służbową

Ponadto mają Państwo prawo każdorazowo wylegitymować audytora.

Kilka ważnych informacji dotyczących wymiany starych, nieekologicznych kotłów opalanych węglem lub drewnem:

A. Wymiana na nowoczesne KOTŁY WĘGLOWE:
1. dofinansowanie do wymiany pieca 350zł/1kW nie więcej niż 8 000 zł
2. dofinansowanie do wymiany instalacji max. 1 000 zł
3. warunkiem otrzymania dofinansowania jest trwała likwidacja starego kotła i użytkowanie wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania
4. dofinansowaniu podlegają kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno) które spełniają następujące warunki:
– kocioł musi spełniać wymagania ekoprojektu, (które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu…)
– kocioł musi być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących)
– kocioł nie będzie posiadał rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie

B. Wymiana na KOTŁY GAZOWE lub na BIOMASĘ:
1. dofinansowanie do wymiany pieca 350zł/1kW nie więcej niż 8 000 zł
2. dofinansowanie do wymiany instalacji max. 6 000 zł
3. warunkiem otrzymania dofinansowania jest trwała likwidacja starego kotła
i użytkowanie wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania
4. dofinansowaniu podlegają kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, które spełniają następujące warunki:
– kocioł musi spełniać wymagania ekoprojektu, (które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu…)
– kotły spalające biomasę muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa
i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie

Więcej informacji udzieli Państwu ekodoradca:
Barbara Witek
Urząd Miejski w Zakliczynie, pok. 23
tel.: 14/632 64 74


Wg Sub-Regionów