Gmina Bolesław (pow. dąbrowski) – Ankiety

  • -

Gmina Bolesław (pow. dąbrowski) – Ankiety

Tags :

Category : Gmina Bolesław

W związku ze złożeniem karty projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego- poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji, polegającego na dofinansowaniu wymiany stałych kotłów węglowych na paliwa stałe (węgiel, biomasa, pelet, pompa ciepła), Urząd Gminy Bolesław prosi o zgłaszanie się zainteresowanych mieszkańców poprzez wypełnienie poniższej ankiety informacyjnej.
Dofinansowanie na nowe urządzenia grzewcze wynosi: 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 PLN + 1 000 PLN na wymianę instalacji.

„Read More”

Wg Sub-Regionów