Gmina Gnojnik – Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

  • -

Gmina Gnojnik – Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Tags :

Category : Gmina Gnojnik

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

„Read More”

  • -

Gmina Gnojnik – trwa nabór ankiet

Tags :

Category : Gmina Gnojnik

Urząd Gminy Gnojnik przypomina Mieszkańcom o możliwości przystąpienia do projektu wymiany kotłów. W aktualności pobrać można prezentację z wszystkimi informacjami na temat projektu oraz ankiety, które należy złożyć w Urzędzie.

„Read More”

  • -

Gmina Gnijnik – Prezentacja

Tags :

Category : Gmina Gnojnik

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi od mieszkańców Gminy Gnojnik dotyczącymi wymiany kotłów, w załączeniu udostępniamy prezentację ze wszystkimi informacjami na temat projektu oraz ankiety które należy złożyć w Urzędzie Gminy.

PREZENTACJA

„Read More”

Wg Sub-Regionów