Gmina Rzepiennik Strzyżewski – SMOG ALBO ZDROWIE!

  • -

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – SMOG ALBO ZDROWIE!

SMOG ALBO ZDROWIE!

  • rak płuca
  • zawał serca
  • udar mózgu

To tylko niektóre z fatalnych skutków oddychania smogiem. Z powodu silnie zanieczyszczonego powietrza w Małopolsce co roku umiera przedwcześnie ponad 4 tysiące osób. O wiele więcej zmaga się z przewlekłymi i uciążliwymi chorobami.

„Read More”

  • -

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – Dofinansowanie

Dofinansowania wymiany starych pieców węglowych

 

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, informuje, że Gmina posiada jeszcze kilka wolnych miejsc w programie dofinansowania wymiany starych pieców węglowych. Ze względu na konieczność wymiany wszystkich pieców do 2023 r. na kotły piątej generacji, jest to ostatnia szansa, na pozyskanie dofinansowania na ten cel.

„Read More”

  • -

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – Dotacja na wymianę pieca

NOWOCZESNY KOCIOŁ=TAŃSZE SPALANIE

Każdy dym jest zawiesiną mikroskopijnych cząsteczek niedopalonego paliwa – skutkiem tego, że w trakcie spalania coś idzie nie tak. Każdą substancję da się spalić zupełnie, otrzymując przeźroczyste spaliny, pozbawione resztek niedopalonego paliwa. Gdyby z rury wydechowej Twojego samochodu auta lała ci się strużka paliwa, szybko zauważyłbyś, że coś jest nie tak — albo zapchałby się wydech, albo płakałbyś przy dystrybutorze. Podobnie jest z jakością opału wrzucanego do pieca, nie tylko zapycha piec ale i przewody kominowe.

„Read More”

  • -

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – Ankieta

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, informuje, ze Gmina planuje przystąpić do Programu dofinansowania wymiany starych kotłów węglowych. W ramach programu będzie można uzyskać dofinansowanie  w wysokości do 8 tys. złotych na wymianę kotła w gospodarstwie domowym,  z możliwością dodatkowego dofinansowania do instalacji grzewczej do kwoty 6 tys. złotych.

„Read More”

  • -

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – informacja wstępna

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś  jeszcze raz przypomina, że istnieje szansa uzyskania dofinansowania wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe na nowoczesne spalające paliwa stałe, gazowe i biomasę wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku.
„Read More”

  • -

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – Alarm smogowy

POLSKI ALARM SMOGOWY
WALCZYMY O CZYSTE POWIETRZE

OGŁASZAMY

ALARM SMOGOWY DLA POLSKI!

Oddychamy najbrudniejszym powietrzem w Unii Europejskiej.

Każdego roku smog zabija w Polsce 43 000 ludzi.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce przekracza krajowe normy,w niektórych miastach nawet kilkunastokrotnie!

„Read More”

  • -

Gmina Rzepiennik Strzyżewski – Ogrzej dom tanio zdrowo i wygodnie

Ogrzej dom- Tanio, zdrowo, wygodnie

Emitowane przez stare piece węglowe pyły, dostają się nie tylko do naszego układu oddechowego, ale te najmniejsze- wprost do krwiobiegu, niosąc ze sobą silnie rakotwórczy benzo(a)piren. Mamy najgorszą jakość powietrza w Unii Europejskiej. W niechlubnej czołówce miast o najgorszej jakości powietrza w Europie, ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia, jest aż dziesięć miast z południa Polski. Problem ten może rozwiązać jedynie likwidacja wszystkich starych kotłów- zastąpienie starego kotła kotłem gazowym lub niskoemisyjnym kotłem węglowym najnowszej generacji, który emituje o 90% mniej zanieczyszczeń niż kotły tradycyjne, jednocześnie będąc bardziej efektywnym energetycznie.

„Read More”

Wg Sub-Regionów