Gmina Szczurowa – Spotkanie

  • -

Gmina Szczurowa – Spotkanie

Tags :

Category : Gmina Szczurowa

Spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe
W dniu 28.11.2016r. w sali Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, drewno, ekogroszek) lub biomasę wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego sytemu ogrzewania.

  • -

Gmina Szczurowa – Informacja

Tags :

Category : Gmina Szczurowa

Informacja dla mieszkańców Gminy Szczurowa
Informujemy, że Gmina Szczurowa rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną, w zakresie której istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, drewno, ekogroszek) lub biomasę wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego sytemu ogrzewania. 

„Read More”

  • -

Gmina Szczurowa – Wstępna informacja

Tags :

Category : Gmina Szczurowa

Dofinanowanie na wymianę starych kotłów- informacja dla mieszkańców gminy
Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że przystępuje do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, w zakresie którego istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, drewno, ekogroszek) lub biomasę i paliwa gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego sytemu ogrzewania.

„Read More”

Wg Sub-Regionów