Gmina i Miasto Zakopane – Ankiety

  • -

Gmina i Miasto Zakopane – Ankiety

Tags :

Informacje o dotacjach na wyminę starego pieca węglowego:

Kto będzie mógł skorzystać?

Właściciele domów jedno- i wielorodzinnych w Gminie Miasto Zakopane, także jeśli w budynku prowadzona jest działalność usługowa, np. wynajem pokoi.

Na co będzie można wymienić stary piec węglowy?

*geotermię *kocioł gazowy *pompę ciepła *kocioł 5 klasy na biomasę (np. pelet) *kocioł 5 klasy na węgiel

(preferowane przez Gminę Miasto Zakopane źródło ciepła dla konkretnych rejonów gminy zostanie podane w późniejszym terminie)

„Read More”

Wg Sub-Regionów