Warunki dofinansowania

WAŻNE INFORMACJE

Poniższe informacje dotyczą dofinansowania w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO Małopolska), a dokładnie wg programu 4.4.2 oraz 4.4.3.

Dofinansowywane będą tylko te kotły, które spełniają wymogi dotyczące poziomu efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń, określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.  odnośnie wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Aktualna baza kotłów spełniających wymagania ekoprojektu aktualizowana przez Urząd Marszałkowski (link).

DOTACJA DO KOTŁA

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło:

• 350 zł/kW mocy nowego kotła (przykład: jeżeli kocioł ma moc 22 kW, tj. 22kW x 350zł/kW = 7700 zł),
maksymalnie do
 wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynki:
– nie więcej niż 8 tys. zł do kotła w przypadku budynku jednorodzinnego;
 nie więcej niż 10 tys.  do kotła w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.


DOTACJA DO INSTALACJI

Dofinansowanie   do   instalacji   wewnętrznej,   jeżeli   będzie   to   niezbędne   do   prawidłowego funkcjonowania:

– maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego (przy dostosowaniu instalacji z węglowej na węglową);
– maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego (przy dostosowaniu instalacji z węglowej na gazową).

WYMOGI

Jeżeli po przeprowadzeniu oceny energetycznej budynku przez audytora zajdzie taka potrzeba, należy poprawić efektywność energetyczną budynku:

– przyjęty został minimalny standard efektywności energetycznej budynku, spełnienie którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku.

Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:
– 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub;

– 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych

(EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wyznaczana przez audytora energetycznego).

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z programem lub uzupełnieniem ankiety, prosimy o kontakt z

  • Ekodordca Gminy Szczucin – Mateusz Nowak, mail:mateusz.nowak@umigszczucin.pl, telefon:  604 618 750 , pokój nr  27  (II piętro)
  • Specjalista sklepu Wodnik Szczucin – mail:dotacje@wodnik.biz, telefon: 500 17 42 11, 16 643 61 50

Wg Sub-Regionów