JAWOR (2016)

JAWOR – Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

Informujemy, iż w dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10 000 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu na dofinansowanie zadań określonych Programem w roku 2016.
Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych.
Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.
Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
Minimalna kwota pożyczki – 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki – 100 000,00 zł.
Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.
Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.

O terminie ogłoszenia naboru wniosków, który uzależniony jest od zakończenia prac testowych związanych z uruchomieniem interaktywnych formularzy służących do składania wniosków, poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Planowany termin – pierwsza połowa sierpnia 2016 r.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności:
wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna,

a także wyliczenie:

  • ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok),
  • ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
  • ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.
Prosimy aby czas oczekiwania na ogłoszenie naboru wykorzystać na przygotowanie ww. opracowania.

Poniżej podajemy listy audytorów uprawnionych do przeprowadzenia audytu/oceny:

Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest złożenie kompletnego wniosku z wszystkimi załącznikami.


Wg Sub-Regionów