Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji (…)”

NABÓR KAWKA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii„.
Beneficjentami programu są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego Programu. Beneficjentami programu wskazanymi przez WFOŚiGW w Krakowie są: jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne.
Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta.

UWAGA !
Materiały ze spotkania warsztatowego, które odbyło się 03.11.2015 r. w Krakowie dostępne są w załączeniu.

KAWKA formularz_wniosku_kawka_3_-_03.11.2015_warsztaty PDF

KAWKA formularz_wniosku_kawka_3_0 DOC KAWKA harmonogram_rzeczowowo-finansowy_kawka_0 XLS

KAWKA informacja_o_programie_kawka_3_srodki_wfosigw_0 DOCX

KAWKA koszty_kwalifikowane_przez_nfosigw_0 PDF

KAWKA prezentacja_programy_kawka_pone_-_03.11.2015_warsztaty PPTX

KAWKA regulamin_programu_kawka_3_edycja_0 PDF


Wg Sub-Regionów