Termomodernizacja

Termomodernizacja jest to poprawienie cech technicznych budynku w celu zmniejszenia zużycia energii dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu, stropu nad piwnicą) spowoduje zmniejszenie zużycia ciepła o 15-25%.
Wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości współczynnika przenikania zaoszczędzi 10-15% ciepła.
Wprowadzenie automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych powoduje 5-15% oszczędności.
Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. zaoszczędzi 10-15% zużycia ciepła.
Montaż instalacji solarnej może zmniejszyć koszt przygotowania ciepłej wody nawet o 50%.

Zużycie energii w gospodarstwie domowym przedstawia się następująco:

71% ogrzewanie,
15 % podgrzewanie wody,
7% przygotowanie posiłków,
5% urządzenia elektryczne,
2% oświetlenie.

Straty ciepła w budynku jednorodzinnym:

Straty ciepła

 

Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR, lub w 2017 z Programy RYś


Wg Sub-Regionów